Blog

Kim byli apostołowie i czym się zajmowali?

Apostołowie

Greckie “Apostolos” oznacza wysłannik . W nowym testamencie apostołami nazwano najbliższych uczniów Jezusa, naocznych świadków jego życia, nauk i dokonanych cudów oraz jego męczeńskiej śmierci. Uczniami osobiście wybranymi do prowadzenia jego Kościół i głoszenia Ewangelii wszystkim narodom świata. Ustanowienie ich w liczbie dwunastu było nawiązaniem do dwunastu pokoleń Izraela. Wszyscy oni mieli misję kapłańską i prorocką, a oprócz głoszenia Ewangelii dokonywali różnych cudów, takich jak uzdrawianie chorych, wyrzucanie demonów. Prawie wszyscy ponieśli śmierć męczeńską.

Wybór dwunastu apostołów

Ewangelista Łukasz opisuje to tak “I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić, i spędził noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich dwunastu, których też nazwał apostołami ” (por. Łk 6,12) Wybór ten wiec poprzedzała żarliwa rozmowa z Ojcem, podejmowane były ważne decyzje, dotyczące nowej wspólnoty – tzn. Kościoła. Uczniowie Ci w tej wspólnocie, założonej przez Jezusa, mieli odgrywać szczególną rolę .

Dwunastu apostołów Jezusa

Imiona pierwszej grupy apostołów można znaleźć np.: w Ewangelii Mateusza i Dziejach Apostolskich. W gronie dwunastu znaleźli się apostołowie: Szymon Piotr (jego bratem był Andrzej), Szymon Kananejczyk zwany Gorliwym, Mateusz, który był wcześniej poborcą podatków, Jakub, Filip, Jakub, Andrzej (brat Piotra), Jan, Bartłomiej, Tomasz, apostoł nazywany bliźniakiem, ale nie wiadomo czyim Juda i Judasz (zdrajca Jezusa), a po jego samobójstwie wybrany został Maciej.

Ciekawostki na temat apostołów

Większość apostołów pracowało jako rybacy, a przekaz głosi, że Jezus największą sympatią darzył Jana, który była najprawdopodobniej najmłodszy. Część z apostołów, włączając Piotra miało żony i rodziny. Kapłani Jerozolimscy pogardzali nimi, bo większość apostołów nie miała wykształcenia, nie byli rabinami i porozumiewali się gwarą. Z powodu braku wykształcenia rabinicznego nie byli traktowani poważnie przez ówczesny estabilishment.

Apostołowie w dniach śmierci Jezusa

Niektórzy apostołowie Jezusa, wcześniej uczyli się u Jana Chrzciciela. W noc poprzedzającą śmierć Jezusa członkowie grona apostołów byli z nim na wieczerzy i przy nim podczas modlitw w ogrodzie. Kiedy Judasz wydał Jezusa, w związku z aresztowaniem Jezusa, apostołowie uciekli i ukryli się. Po śmierci Jezusa jedenastu apostołów schowało się przed prześladowaniami w domu na terenie Jerozolimy i tam przyszedł do nich zmartwychwstały Chrystus. Apostołowie byli pierwszymi głównymi odbiorcami nauk Jezusa, naocznymi obserwatorami jego cudów i pierwszymi nauczycielami kolejnych wyznawców. Apostołowie towarzyszyć też mogli Chrystusowi w codziennej posłudze i jego podróżach ewangelizacyjnych. Obserwowali swego Mistrza i pomagali mu. Ich Chrystus był dla nich wszystkim, a większość apostołów zmarła śmiercią męczeńską w imię wiary w Jezusa Chrystusa.

Możesz być zainteresowany także...