Tematy

Jezus

Jezus Chrystus jako Syn Boży najczęstszym motywem w sztuce sakralnej

Życie Jezusa Chrystusa i jego historia to najczęściej spotykane motywy w sztuce religijnej. Zobacz najciekawsze i najpiękniejsze obrazy z Jezusem z Nazaretu.

Zobacz więcej

Maryja z Dzieciątkiem

Matka Boża z Dzieciątkiem w sztuce sakralnej

Postać Maryi jest nierozerwalnie związana z Jezusem. Od objawienia i niepokalanego poczęcia aż do ukrzyżowania, matka towarzyszy Jezusowi w jego drodze. Zobacz najciekawsze motywy obrazów związane z Maryją i Dzieciątkiem.

Zobacz więcej

Apostołowie i Święci

Obrazy z Apostołami i Świętymi w sztuce sakralnej

Uczniowie Jezusa, jak spadkobiercy jego nauk i ojcowie chrześcijańskiego kościoła to postacie niezwykle często pojawiające się w sztuce religijnej postaci. Zobacz najciekawsze motywy obrazów z Apostołami i Świętymi

Zobacz więcej